ADVIESBUREAU VOOR MARKETING COMMUNICATIE

CONTACT

/

/

/

Opdrachtgever/afdeling communicatie

 

-> Minimale of geen organisatie kosten

 

-> Minimale personele bezetting afdeling communicatie

 

-> Duidelijke/heldere aansturing

 

 

 

 

 

 

Extern bureau/Brain Communication

 

-> Beheersbaarheid van de processen/disciplines

 

-> Eénmalige organisatie kosten

 

-> Minimale personele bezetting

 

-> Optimale onderlinge afstemming

 

-> Directe aansturing

Model 1a

 

Opdrachtgever werkt samen met één extern bureau, uitsluitend via afdeling Communicatie.

SAMENWERKINGSMODELLEN

Model 1b

 

Opdrachtgever werkt via afdeling Communicatie,

maar ook rechtstreeks met één extern bureau.

Opdrachtgever/afdeling communicatie

 

-> Minimale of geen organisatie kosten

 

-> Minimale personele bezetting afdeling communicatie

 

-> Duidelijke/heldere aansturing

 

 

 

 

 

 

Extern bureau/Brain Communication

 

-> Beheersbaarheid van de processen/disciplines

 

-> Eénmalige organisatie kosten

 

-> Minimale personele bezetting

 

-> Optimale onderlinge afstemming

 

-> Directe aansturing

Opdrachtgever/afdeling communicatie

 

-> Onvoldoende beheersen van de processen

 

-> Hoge organisatie kosten

 

-> Te hoge personele bezetting afdeling communicatie

 

 

 

 

 

 

Externe bureau’s

 

-> Totaal proces onvoldoende beheersbaar

 

-> Zeer hoge organisatie- en overhead kosten

 

-> Te hoge personele bezetting

 

-> Onvoldoende op elkaar afgestemd

 

-> Onvoldoende aansturing

Model 2

 

Opdrachtgever werkt via afdeling Communicatie, maar ook rechtstreeks met meerdere externe

bureau‘s.